УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА СТУДИО

 • Всички цени са без включен ДДС.

 • За всеки наем се издава надлежно фактура. Работим на светло.

 • Студиото е на разположение 24 часа и може да бъде наето по всяко време.

 • Но хората, които работят за студиото не са на разположение 24 часа. За всички услуги между 23:00 и 06:00 часа се начисляват 30% върху стандартните цени.

 • Един метър използван хартиен фон се заплаща 20 лв.

 • Всеки час просрочено време - Overtime (OT) - започва да тече след 15-тата минута от новия час.

 • Разполагане на осветление, декори и подготовка на студиото преди самите снимки се разглежда като реален наем на студиото и се таксува 100% от наемната цена.

 • Всички условия по наемането на техника извън студиото, както и часовете за взимане и връщане, могат да бъдат договаряни.

 • Асистентите отварят и показват студиото, както и запознават с особеностите на техниката. Те не участват в процеса на заснемане. В случай, че е нужно да се наеме асистент по време на снимките, молим това да бъде упоменато навреме.

 • Студиото е под денонощно видео наблюдение.

 • Студиото не е склад. Всеки оставен и непотърсен до 5 дни обект се или изхвърля или остава собственост на студиото.

 • Уикендът е свещен. По принцип. Вие решавате какво правите с него.

 • Всички съвети са безплатни.